Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Firma / Instytucja:
Stanowisko:
Adres email (wymagane):
Numer telefonu:

Treść wiadomości (wymagane):

Informujemy, że podane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez JT Weston sp. z o.o. (JT Weston), jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informacje dotyczące przetwarzania przez JT Weston Pani/Pana danych osobowych:
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT Weston sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 29 (00-867 Warszawa). Z JT Weston można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@jtweston.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez JT Weston w ramach realizacji uzasadnionego interesu administratora danych tj. w celu podjęcia czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz archiwizacji wzajemnej korespondencji.
Okres, przez który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i archiwizowane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia jej udzielenia.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez JT Weston dostawcom usług informatycznych oraz - w uzasadnionych przypadkach - w ramach współpracy organizacyjnej Kancelarii JT Weston Legal Bartosik i Wspólnicy sp.k.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przesłania formularza i udzielenia przez JT Weston odpowiedzi na otrzymaną korespondencję. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości przesłania formularza.

Zamknij
Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Firma / Instytucja:
Stanowisko:
Adres email (wymagane):
Numer telefonu:

Treść wiadomości (wymagane):

Informujemy, że podane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez JT Weston sp. z o.o. (JT Weston), jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informacje dotyczące przetwarzania przez JT Weston Pani/Pana danych osobowych:
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT Weston sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 29 (00-867 Warszawa). Z JT Weston można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@jtweston.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez JT Weston w ramach realizacji uzasadnionego interesu administratora danych tj. w celu podjęcia czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz archiwizacji wzajemnej korespondencji.
Okres, przez który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i archiwizowane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia jej udzielenia.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez JT Weston dostawcom usług informatycznych oraz - w uzasadnionych przypadkach - w ramach współpracy organizacyjnej Kancelarii JT Weston Legal Bartosik i Wspólnicy sp.k.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przesłania formularza i udzielenia przez JT Weston odpowiedzi na otrzymaną korespondencję. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości przesłania formularza.

Zamknij